Så påverkas kroppen av fasta

 

5:2 Hungerkontroll finns på

AppStore och Google Play!

5:2 appstore
5:2 google play
5:2 itunes
www.hypnoteket.se

Insulin-nivåer

 

Hormonet insulin har till uppgift att reglera blodsockret. När vi äter mycket socker och kolhydrater måste bukspottskörteln utsöndra mer och mer insulin.

Även fettinlagringen ökar då insulinet har en hämmande effekt på nedbrytningen av lagrat kroppsfett. En ständigt överbelastad bukspottskörtel gör att cellerna till slut blir resistenta mot insulinet, blodsockret blir konstant högt och man får typ 2-diabetes. Diabetes innebär ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, blindhet och impotens.

 

Fasta sänker blodsockret och därmed insulin-nivåerna.

 

Fettförbränning

 

Under fastans dygn sker stora förändringar i kroppen. Inom ett par timmar är glukosen i blodomloppet förbrukad och kroppen tar till glykogenet (en fast form av glukos) som lagras i musklerna och levern. Det sker om man inte ersätter med mat under tiden.

När glykogenet är förbrukat börjar fettceller brytas ner i levern, fettförbränningen har aktiverats.

 

Fasta leder till att fettförbränningen aktiveras.

Cellreparation

 

"Insulin-like growth factor 1", även kallad IGF-1 är en tillväxtfaktor som har en tillväxtfrämjande effekt på nästan alla celler i kroppen. Det gör att cellerna hela tiden är aktiva, något som är bra när man är ung och växer, men senare i livet verkar det istället leda till att åldrandet påskyndas och man utvecklar cancer.

Fastan får kroppen att producera mindre IGF-1 och därmed minskas också många åldersrelaterade sjukdomar. Samtidigt går cellerna in i reparation-mode där kroppen bryter ner och återvinner gamla och trötta celler.

 

Fasta saktar ner åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar.

 

Cancer

 

Det finns ett samband mellan höga nivåer av IGF-1 och flera typer av cancer, bland annat prostata- och bröstcancer. Fastan kan hämma en tumör som börjat växa och även ge bättre resultat när tumören strålbehandlas. (Studie utförd på möss)

 

Fastan kan hämma tumörer.

 

Humöret

 

Höjda nivåer av proteinet BDNF har en antidepressiv effekt, liknande den av upprepat bruk av antidepressivt medel. Nivåerna börjar stiga ett par veckor efter fastan som även dämpar oro och förbättrar humöret. (Studie utförd på möss, pilotstudie på gång med människor)

 

Fastan förbättrar humöret och har en antidepressiv effekt.

 

Demens

 

Hippocampus är en del av hjärnan som är viktig för att inlärning och minne. Vid fasta ökar produktion av proteinet BDNF som visat sig stimulera stamceller till att omvandlas till nya nervceller i hippocampus. Risken att utveckla demens och nedsättning av den kognitiva förmågan minskar.

(Studie utförd på möss, pilotstudie på gång med människor)

 

Fastan bidrar till att risken för demens minskar.

 

 

 

 

 

 

 

Finns tillgänglig snart

5:2 appstore
5:2 google play
5:2 itunes

Hypnoteket 2014 © All Rights Reserved